Een feestelijke lunch

Ter gelegenheid van zijn tienjarig Koningschap biedt Zijne Majesteit de Koning, samen met Hare Majesteit de Koningin, op woensdag 26 april 2023 een feestelijke lunch aan op Paleis Huis ten Bosch. Een 10Maal! Daarvoor is hij op zoek naar honderd gasten die in de ogen van anderen een tien verdienen. Moet u direct denken aan die ene persoon, die helper in nood, dat baken in de buurt, die probleemoplosser, gangmaker, verzoener, inspirator of verbinder? Draag die persoon dan voor met een korte persoonlijke motivering. Dat kan tot en met maandag 20 februari. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima verheugen zich erop om honderd gasten te ontvangen die met hun inzet voor anderen en voor hun omgeving het verschil maken. Honderd mensen die zichzelf misschien heel gewoon vinden, maar van wie ú zegt: ze verdienen een tien!

Wie kunt u voordragen?

U kunt iemand voordragen van achttien jaar of ouder die woont in het Koninkrijk der Nederlanden. Familieleden, huisgenoten en uzelf kunt u helaas niet voordragen. De Koning en Koningin verheugen zich erop juist die mensen te ontmoeten die altijd wat buiten de schijnwerpers zijn gebleven, terwijl ze voor hun omgeving of voor de samenleving onmisbaar zijn. Mensen die voor hun inzet geen officiële waardering hebben gekregen, maar volgens u een tien verdienen.

Hoe wordt de gastenlijst samengesteld?

Uit de genomineerde mensen worden onder toezicht van een notaris bij gewogen loting zeshonderd namen geselecteerd. Bij de samenstelling van de uiteindelijke gastenlijst van honderd mensen is úw motivering doorslaggevend. Op basis van de motiveringen bij de geselecteerde personen wordt bepaald wie van hen een uitnodiging zullen ontvangen voor de lunch op 26 april. Uw aanbeveling kan dus beslissend zijn!

Overige informatie

Cookies weigeren